LEER Y ESCRIBIR EN LA ERA DE INTERNET

L'extensió de les TIC i d'Internet estan modificant significativament la forma d'accedir a la informació i al coneixement en la nostra societat en general i, d'una manera singular, en els escolars. De quina manera han canviat els hàbits de lectura i escriptura dels de joves i adolescents?

Partint de quins són els hàbits lectors i la incidència real de les TIC i Internet en l'alumnat de Secundària, en esta obra s'analitzen els gèneres discursius digitals des d'una perspectiva comunicativa, el paper de la lectura i l'escriptura en els suports analògics i digitals, per concloure amb propostes d'activitats per a l’aula.

En primer lloc, el llibre pretén establir un diagnòstic sobre quins són els hàbits lectors dels escolars de Secundària i la incidència real de les TIC i Internet. Un segon objectiu consistix en l'anàlisi i aprofundiment en els gèneres discursius digitals des d'una òptica lingüística i comunicativa. Un tercer apartat s'ocupa de recórrer sumàriament la història de la lectura i de l'escriptura des de la invenció de l'alfabet, les seues etapes, especialment l'arribada de la imprenta i la seua revolució, fins als nostres dies de mestissatge entre diferents suports, digitals i clàssics, electrònics i tradicionals. Finalment, en l'última part de la publicació, es proposen activitats de llengua.

Trobareu que ja és un poc antiga (2008) i un poc simple, però és clara, i un bon punt de partida. Encara que, per l’edat que té, no fa referència a les xarxes socials com a mitjà d’escriptura i de relació, sempre vos aportarà alguna idea nova.


"Leer y escribir en la era de Internet. Análisis y propuestas para la lectura y escritura en Secundaria” de M.A. García és una publicació del Govern de Navarra que podeu descarregar-vos en format PDF.