ESTUDIS ACTUALS EN ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES


El núm. 5 de la revista LSC està dedicat al tema de l'adquisició de segones llengües. Este número recull cinc articles, cadascun dels quals presenta un treball fet en una de les àrees més vives i significatives del camp de l’adquisició de segones llengües. Les cinc àrees que s’hi presenten són: la influència entre llengües, els efectes de l’edat en l’aprenentatge, l’aprenentatge en estades a l’estranger, l’ensenyament/aprenentatge per tasques comunicatives i l’adquisició pragmàtica. Estos articles oferixen una panoràmica dels diferents interessos i preocupacions dels investigadors del camp d’adquisició de segones llengües i, especialment de llengües estrangeres, és a dir, quan la llengua objecte d’aprenentatge no és una llengua de comunicació fora de l’aula.

Els cinc articles ofereixen, a més, reflexions valuoses sobre la concepció actual de què és i què representa el procés d’aprenentatge d’una segona llengua, des de la importància del contacte amb la llengua objecte d’estudi i de la interacció amb parlants d’esta llengua, fins a la importància de quin siga l’estat del sistema lingüístic intern canviant (amb la constatació que aprenem només allò que estem preparats per aprendre en cada moment.)