BIBLIOTECA INFANTIL DIGITAL INTERNACIONAL

La missió de la Fundació ICDL (International Children’s Digital Library) és donar suport als xiquets i xiquetes d'arreu del món perquè puguen convertir-se en membres efectius de la comunitat mundial - mostrant tolerància i respecte cap a la diversitat de cultures, llengües i idees - posant el millor de la literatura per a xiquets línia de forma gratuïta.

Per això, la Fundació pretén construir, a través d'una tecnologia innovadora dissenyada en estreta col.laboració amb els nens, una col·lecció de llibres històrics i contemporanis de tot el món, de totes les cultures i llengües de manera que tots els xiquets i xiquetes puguen conéixer i apreciar la riquesa de la literatura infantil de la la comunitat mundial.

International Children’s Digital Library també pretén facilitar l’accés a la literatura infantil de països de tot el món en les llengües d’origen.

La Fundació ICDL és una corporació sense ànim de lucre.