LEER Y ESCRIBIR EN LA ERA DE INTERNET

L'extensió de les TIC i d'Internet estan modificant significativament la forma d'accedir a la informació i al coneixement en la nostra societat en general i, d'una manera singular, en els escolars. De quina manera han canviat els hàbits de lectura i escriptura dels de joves i adolescents?

Partint de quins són els hàbits lectors i la incidència real de les TIC i Internet en l'alumnat de Secundària, en esta obra s'analitzen els gèneres discursius digitals des d'una perspectiva comunicativa, el paper de la lectura i l'escriptura en els suports analògics i digitals, per concloure amb propostes d'activitats per a l’aula.

En primer lloc, el llibre pretén establir un diagnòstic sobre quins són els hàbits lectors dels escolars de Secundària i la incidència real de les TIC i Internet. Un segon objectiu consistix en l'anàlisi i aprofundiment en els gèneres discursius digitals des d'una òptica lingüística i comunicativa. Un tercer apartat s'ocupa de recórrer sumàriament la història de la lectura i de l'escriptura des de la invenció de l'alfabet, les seues etapes, especialment l'arribada de la imprenta i la seua revolució, fins als nostres dies de mestissatge entre diferents suports, digitals i clàssics, electrònics i tradicionals. Finalment, en l'última part de la publicació, es proposen activitats de llengua.

Trobareu que ja és un poc antiga (2008) i un poc simple, però és clara, i un bon punt de partida. Encara que, per l’edat que té, no fa referència a les xarxes socials com a mitjà d’escriptura i de relació, sempre vos aportarà alguna idea nova.


"Leer y escribir en la era de Internet. Análisis y propuestas para la lectura y escritura en Secundaria” de M.A. García és una publicació del Govern de Navarra que podeu descarregar-vos en format PDF.

LINGUAMÓN. CASA DE LES LLENGÜES

Linguamón-Casa de les Llengües naix en 2005 per difondre el valor de la diversitat lingüística i per donar resposta a noves necessitats de coneixement i de gestió de societat del S. XXI. Té com a objectiu acostar el món de les llengües a la societat.
En les seues pàgines trobareu molta informació sobre les llengües del món, bones pràctiques de llengua, recursos i eines multilingües, videos amb diferents veus, la dels experts, la de ciutadans del món...
També trobareu mapes vius que us permetran fer tots els mapes de llengües que necessiteu.

BIBLIOTECA INFANTIL DIGITAL INTERNACIONAL

La missió de la Fundació ICDL (International Children’s Digital Library) és donar suport als xiquets i xiquetes d'arreu del món perquè puguen convertir-se en membres efectius de la comunitat mundial - mostrant tolerància i respecte cap a la diversitat de cultures, llengües i idees - posant el millor de la literatura per a xiquets línia de forma gratuïta.

Per això, la Fundació pretén construir, a través d'una tecnologia innovadora dissenyada en estreta col.laboració amb els nens, una col·lecció de llibres històrics i contemporanis de tot el món, de totes les cultures i llengües de manera que tots els xiquets i xiquetes puguen conéixer i apreciar la riquesa de la literatura infantil de la la comunitat mundial.

International Children’s Digital Library també pretén facilitar l’accés a la literatura infantil de països de tot el món en les llengües d’origen.

La Fundació ICDL és una corporació sense ànim de lucre.

TEACHING AND LEARNING IN BILINGUAL PROGRAMS. LESSONS FROM CANADIAN IMMERSION


Ací teniu la ponència de D. Fred Genesee, Professor del Departament de Psicologia de la Universitat McGill de Montreal: "Teaching and learning in bilingual programs. Lessons from Canadian Immersion" pronunciada al I Congreso Internacional sobre Bilingüismo en Centros Educativos celebrat el 14 de juny de 2010 a Madrid adreçada a professors de primària, secundaria i universitat, a investigadors i responsables polítics interessats en l’educació bilingüe i en metodologia CLIL.
Duració: 51′ 18″
Llengua: anglés

ESTUDIS ACTUALS EN ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES


El núm. 5 de la revista LSC està dedicat al tema de l'adquisició de segones llengües. Este número recull cinc articles, cadascun dels quals presenta un treball fet en una de les àrees més vives i significatives del camp de l’adquisició de segones llengües. Les cinc àrees que s’hi presenten són: la influència entre llengües, els efectes de l’edat en l’aprenentatge, l’aprenentatge en estades a l’estranger, l’ensenyament/aprenentatge per tasques comunicatives i l’adquisició pragmàtica. Estos articles oferixen una panoràmica dels diferents interessos i preocupacions dels investigadors del camp d’adquisició de segones llengües i, especialment de llengües estrangeres, és a dir, quan la llengua objecte d’aprenentatge no és una llengua de comunicació fora de l’aula.

Els cinc articles ofereixen, a més, reflexions valuoses sobre la concepció actual de què és i què representa el procés d’aprenentatge d’una segona llengua, des de la importància del contacte amb la llengua objecte d’estudi i de la interacció amb parlants d’esta llengua, fins a la importància de quin siga l’estat del sistema lingüístic intern canviant (amb la constatació que aprenem només allò que estem preparats per aprendre en cada moment.)

LEER.ES

LEER. ES és un centre virtual del Ministeri d'Educació i Ciència per a millorar la lectura en totes les àrees curriculars. La pàgina dóna accés a famílies i a docents i es poden trobar recomanacions, conferències, bibliografia ...

LEER. ES pretén transmetre l'entusiasme per la lectura i animar a practicar-la, així com aportar materials i consells. També podeu accedir a la informació sobre activitats relacionades amb la lectura programades en cadascuna de les Comunitat Autónomes.

MAPA DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL

La competència digital o tractament de la informació és una de les huit competències bàsiques de l'educació obligatòria i respon a la idea que l'escola ha de formar per aprendre al llarg de tota la vida. Però què conforma la competència digital? L'ús de la tecnologia o més coses?
Jordi Adell, doctor en Filosofía Ciències de l'Educació per la Universitat de València i professor titular de l Àrea de Didàctica i Organització Escolar a la Univeristat Jaume I de Cstelló, presenta un mapa dels elements que conformen la competència digital.

Podeu accedir a la informació des d'un altre format, en este cas una vídeo-entrevista.

EUROMANIA


Euromania ? che cosa é ?
Sono 20 lezioni in 6 lingue della stessa famiglia.

E’ possibile imparare 6 lingue nello stesso tempo ?
No, non si imparano le 6 lingue, ma si comprende abbastanza per imparare un po’ di scienze, di storia, di geografia, di tecnologia e di matematica.

E’ possibile comprendere qualche cosa in lingue che non si sono imparate ?

Sí ! ma non tutto, certo ! Si puo’ comprendere tutto quello che é simile : ci sono molte parole che si somigliano.

Perché ?
Perché queste lingue – lo spagnolo, il francese, l’italiano, il rumeno, l’occitano – oltre ad altre, come il catalano, hanno un’origine comune : il latino parlato dagli antichi Romani.
Ecco perché si chiamano lingue romanze.

Allora posso comprendere delle lingue che non conosco ?
Sí ! se hai preso l’abitudine di osservare le forme delle parole e prestare attenzione ai cambiamenti dei suoni o delle lettere da una lingua all’altra appoggiandoti alle conoscenze da acquisire.


El programa Euromania és un projecte Sòcrates Lingua 2, realitzat entre els anys 2005-2008, dissenyat i pilotat pel IUFM Midi-Pyrénées, en col.laboració amb la Universitat de Valladolid, l'Institut Politècnic de Leiria, el Ciid de Rome, l'editorial educativa romanesa Humanitas. Este programa va ser finançat en un 70% per la Comissió Europea i tenia com a objectiu principal afavorir la intercomprensió d'estudiants de llengües romàniques aprofitant la transferència interlingüística.

L’Euromania és un mètode que consta d’un dossier per a l’aprenentatge multilingüe de les àrees i està adreçat a l’alumnat amb edats compreses entre els 8 i els 12 anys. El seu objectiu, com hem dit, és el de construir el saber o el saber fer en el context de la intercomprensió de les llengües romàniques.

Podeu accedir a les actes del col·loqui i als vídeos de les ponències que es va fer a la Universitat de Tolosa el 2008.

THE SECRETS OF COMPELLING PRESENTATION DESIGN

Un dels aspectes que hem treballat en la nostra formació darrerament ha estat el tema de les presentacions i com comunicar amb eficació. Si esteu interessats en el tema, voleu repassar una miqueta o ampliar el vostre coneixement, SlideRocket, l'aplicació que permet crear presentacions en línia, ha editat una Guia The Secrets of Compelling Presentation Design, A collection of guides for designing stunning presentations que ens ajudarà millorar el nostre treball.

La guia està en anglés però només són 22 pàgines, incorpora 10 capítols per a tractar de forma resumida i clara algunes de les coses que ja sabeu i d'altres que potser vos sorprendan. Està en format pdf, és gratuïta i la podeu descarregar ràpidament.

EXPOLANGUES 2011 A PARÍS

Créé pour promouvoir l'apprentissage des langues, défendre le plurilinguisme et encourager les échanges internationaux, Expolangues est un événement unique qui réunit depuis plus de 25 ans l'ensemble des acteurs du marché linguistique, professionnels et grand public.
Expolangues 2011 accueillera cette année la langue arabe « une langue sans frontières » et se déroulera du 2 au 5 février prochain à Paris - Porte de Versailles.
Imprimez votre invitation gratuite : www.expolangues.fr