MAPA DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL

La competència digital o tractament de la informació és una de les huit competències bàsiques de l'educació obligatòria i respon a la idea que l'escola ha de formar per aprendre al llarg de tota la vida. Però què conforma la competència digital? L'ús de la tecnologia o més coses?
Jordi Adell, doctor en Filosofía Ciències de l'Educació per la Universitat de València i professor titular de l Àrea de Didàctica i Organització Escolar a la Univeristat Jaume I de Cstelló, presenta un mapa dels elements que conformen la competència digital.

Podeu accedir a la informació des d'un altre format, en este cas una vídeo-entrevista.