XARXES PER A APRENDRE LLENGUA

Articles, 44: Xarxes per aprendre llengua. Montserrat Fons i Montserrat Vilà (coords.). Núm. 44, gener - març de 2008. Graó Edicions.


Contingut del llibre  

Monografia:
Xarxes per aprendre llengua [Montserrat Fons, Montserrat Vilà
Eines per a la comunicació i la construcció col·laborativa del coneixement [Begoña Gros]
Les recerques a Internet: més que saber llegir [Àngels Prat, Conxita Márquez] 
Un fòrum per a l’elaboració i l’aplicació de WebQuest a l’àrea de llengua castellana i literatura [Adela Fernández Campos, Irene González, M. del Mar Pérez Gómez] 
Lectura i escriptura a secundària: una wikillibreta de vacances [Xavier Fontich] 
Llegir la credibilitat dels webs: estudi de cas [Francina Martí]
Podcàsting literari a la classe de llengua [Bea Marín, Laura García Ferreira] 
Significats nous i maneres noves d’aprendre a llegir i escriure [Jordi Jubany]
Usos d’Internet en un context multilingüe. L’evolució d’una experiència a l’educació secundària [Claudi Fuster] 

Intercanvi: 
Una guia per a l’anàlisi de proves d’avaluació des de la perspectiva PISA [David Duran, Carles Monereo]