SOBRE L'ÚS DEL CORREU ELECTRÒNIC

En la línia de la formació sobre competència pragmàtica en comunicació digital asincrònica encetada per Voro, en El bloc de la Francina ens recomanen un llibre sobre l'ús del correu electrònic: Manual de urbanidad y buenas maneras en la Red de José Antonio Millán, amb consells fàcils i pràctics, entre els quals destaquem:
  1. Tracta els altres com t’agradaria que et tractessin a tu.
  2. No escriguis el correus en majúscules. És com si cridessis!
  3. Cal que en els e-mails hi hagi una fórmula de comiat, sigui la que sigui.
  4. Deixa reposar un correu compromès abans d’enviar-lo.
  5. Reserva un temps per rebre i contestar el correu. No tallis la tasca que estiguis fent per comprovar si t’ha arribat correu nou.
  6. No baixis el correu, mentre estàs parlant amb algú per telèfon. Queda fatal sentir el teclat mentre estàs parlant per telèfon amb algú. Vol dir que no li fas prou cas! A més, la multitasca està contraindicada per a la salut
I una regla d’or: no hauríem de deixar cap correu sense respondre. Encara que sigui per dir senzillament que l’hem rebut.
I ara a posar-ho en pràctica!