ETIQUETES DE GMAIL

Seguint amb la idea d'ajudar-vos a millorar la competència digital i la gestió del correu electrònic, hem elaborat un nou screencast, vídeo tutorial podem dir, sobre un dels aspectes que incorpora l'apliació de correu Gmal: les etiquetes.
Les etiquetes faciliten la classificació, ordenació i recuperació del nostre correu. Es tracta d'un sistema d'arxivació que no està basat en carpetes o directoris, sinó en etiqutes. Etiquetar permet arxivar el document seguint dos, tres o més criteris sense haver de fer còpies d'eixe document, una per a cada carpeta, com féiem en el sistema anterior.
Aquí teniu el tutorial.