COM TREBALLAM LES CONFERÈNCIES

COM TREBALLAM LES CONFERÈNCIES és una presentació sobre el treball de l'oral que fan a l'Escola Margarita Florit de Ciutadella a Menorca.

Segons expliquen a l’escola intenten fomentar qualsevol situació on els infants hagen d’expressar i explicar als altres coses que saben i que han aprés per què:

-Els ajuda a estructurar el seu pensament.

-Fa conscients els infants dels seus aprenentatges, de les seues capacitats i limitacions.

-Facilita que els seus aprenentatges tinguen un significat (expliquen perquè algú els escolta i aprén d’ells)

I ho fan des de ben menuts.