ORDINADORS A LES AULES

Com el títol del llibre diu, els ordinadors ja han arribat a les aules. Per això esta publicació ens ajudarà en els canvis que això representa en el dia a dia i que s'han de sostenir en tres grans columnes: els continguts, les metodologies, les eines i els recursos tecnològics. Els continguts des d’una mirada competencial; les metodologies que han d'afavorir el pensament científic, la creativitat i la solidaritat i, finalment, les tecnologies de la informació i la comunicació. Estem parant del treball cooperatiu, l'atenció a la diversitat, la recerca, la construcció del coneixement, la creativitat i la interdisciplinarietat.
Més informació a Editorial Graó.