A LA RECERCA DEL MAIL PERDUT: REFINAR LA CERCA AL GMAIL


La forma més eficient de gestionar el correu i poder localitzar i recuperar mails antics és utilitzant les etiquetes, com ja hem explicat en un vídeo tutorial anterior. Però no tot el món és tan sistemàtic com per a classificar el correu en el moment  de la recepcció afegint a cada entrada una de les nostres etiquetes.

Per a tots els que no som tan metòdics com per a portar la feina de classificació al dia, o per a localitzar correus de fa molt de temps (d’abans de conéixer això de les etiquetes) hi ha diferents maneres de recuperar misstages fent cerques per diferents criteris sense haver de rebuscar per tots els calixos del nostre correu.
La primera manera és anar a “Mostra les opcions de cerca” i fer una recerca avançada segons l’emissor, destnatari, assumpte... Però si sou capaços de recordar una sèrie d’operadors lògics o booleans, el treball encara serà més senzill i eficaç. Només cal usar-los a la finestreta corresponent i iniciar cerca al meu correu.
A continuació teniu els més habituals i el seu ús farà que el vostre programa de correu siga una aplicació realment pràctica i potent:

 Més usuals:
 • from: nom. Permet trobar tots els misstages d’una persona. Si escrivim from: eduard trobarem tots els missatges de la nostra bústia enviats per Eduard
 • to: nom. Permet trobar correus enviats a una persona.
 • subject: xxxx . Per a localitzar correus que tenen la paraula xxxx al tema (assumpte) del missatge.
 • has: attachment. Per a localitzar correus que portaven un arxiu adjunt.
 • filename: Permet buscar el fitxer adjunt pel seu nom o tipus de fitxer. Si escrivim filename: cronograma.doc ens trobarà el fitxer corresponent, i si escrivim filename: pdf tindrem tos els adjunts que hem rebut o enviat en format pdf.
 • in:  Per a fer una cerca en una carpeta concreta: in: inbox per a localitzar a la carpeta d’entrada; in:trash, a la paperera.

Altres operadors: 
 • OR (majúscules): per a buscar una cosa o altra. Si no recordem si era de Rafa o d’Anna, escriurem: from: rafa OR from :anna
 • - (guionet): per a excloure una paraula: from: hilari –concert
 • “x” (cometes): per a buscar una frase exacta. subject: “guia pràctica”
 • (x) (parèntesi): per a incloure dos o més paraules en un mateix concepte: subject: (guia gandia)

Combinacions: també es poden combinar diferents operadors. Per exemple:
 • from:jribes has:attachment: de Josep i amb un fitxer adjunt.
 • to:empartur has:pdf : d’Empar i portava adjunt un document en format pdf 
 •  after:2004/04/16 before:2004/04/18 . missatges enviats després de las 12:00 AM (00:00) del 16 d’abril de 2004 i abans del 18 d’abril de 2004
 • in: outbox subject:dpp filename: doc :un correu sobre dpp amb un document adjunt en format de Word

I per a saber-ne més en l’ajuda del Gmail està la llista completa. Funciona, de veritat. Proveu-ho i ja parlarem dels filtres intel·ligents.