GLOGSTER. CREAR I COMPARTIR PÓSTERS EN LÍNIA

Una eina, si més no, interessant és la que ofereix GLOGSTER. Vénen a ser una mena de murals-web amb moltes possibilitats didàctiques ja que permet reproduir a l’aula cartells o murals amb el contingut que nosaltres hem elaborat, incloent text, imatges, vídeo, audio i més, i es pot compartir en línia o en paper. Podem servir com a suport a una exposició oral, contenir un mapa conceptual, un esquema. Té a veure amb allò de “Val més una imatge que mil paraules.” Però la imatge també val per treballar la paraula. Una nova eina per a l'escola 2.0.