FEED JOURNAL, CREACIÓ D'UN PERIÒDIC EN UN TRES I NO RES


FEED JOURNAL és una eina que permet fer un periòdic a partir de les entrades d'un blog. En realitat, quan fem un feed, el que fem és detectar el títol de les entrades del blog i, un cop seleccionades aquelles que volem, fer un periòdic amb eixes notícies (un arxiu en PDF). ABANS però, cal tindre un blog i fer les entrades pertinents que, en acabant, seran notícies. És debades i tan sols requereix registrar-se. ALERTA, amb els navegadors explorer i google chrome no ix el símbol del RSS en la barra d'adreces (on escrivim l'URL), amb el Firefox sí, i d'ací és d'on traem el URL que necessita Feed Journal per fer un feed.