LA PISSARRA DIGITAL


Un dia ens haurem de decidir a orientar, i recomanar l'ús, o crear materials per a la pissarra digital.
Un bon mestre d'Alacant opina que el valencià ha d'estar present en les pissarres de totes les escoles i per a començar ens suggerix aquestes adreces web per tal d'aprendre les qüestions bàsiques i recomanar llocs amb recursos interessants i profitosos.