EINES PODCAST


En col·laboració amb els companys del grup de Dinamització Lingüística, i a proposta seua, hem arreplegat un quants recursos bàsics que permetran als centres educatius aproximar-se al món del podcast com a eina per a treballar les llengües, espcialment l'oral.

EINES

Gravar: ·audacity podcast studio

Editar: · audacity wavepad,


APRENDRE,
FORMAR I COMPARTIR CONEIXEMENTS

· El podcasting como herramienta de enseñanza

· Tutorial Podcast en SlideShare

· Tutorial Webcast I Podcast en SlideShare

· ComoHacerPodcast

· El podcast, su uso didáctico, idiomas e interculturalidad,

· Integrating podcasting into your classroom (video en anglés)

· Video del taller de podcasting en la Fiberparty 2010 (video en castellà)

· Allotjar a I-Tunes


ALLOTJAR PODCAST